Lakossági webáruház

Profi séf vagyok

Kérjük regisztráljon, hogy a terméket a kosárba helyezze!

Matusz-Vad webáruház

Otthon főzök

Gyakran ismételt kérdések a munkavállalók részéről:

Mi az a HÖJF&NÖJF:

A vállat szempontjából kiemelten fontos, hogy a teljesítmények értékelve legyenek és a kiemelkedő teljesítményekhez anyagi elismerés is társuljon. A teljesítményértékelést a Tudásbázis releváns 1183 § pontja szerint kell havonta elvégezni a vezetőknek, melynek eredményéről a dolgozó azonnal értesül automata levél formájában. Az értesítésben mind a minősítés, mind az indoklás megtalálható. Probléma esetén az illetékes vezetőt kell keresni, aki a szóban forgó minősítést adta, de fellebbezésnek helye nincs.

A teljesítmények anyagi elismeréséhez a vállalat HÖJF (havi ösztönző egyoldalú jutalék felajánlás) vagy NÖJF (negyedéves ösztönző egyoldalú jutalék felajánlás) formájában munkakörhöz rendelt prémium elemeket kínál a dolgozók részére, egyoldalú kinyilatkoztatás formájában. Ezen bér elemek aktuális mértéke a folyamatos jelleggel megtekinthető a vállalat irányítási rendszerben, azon belül a saját profilban. Mindezeken felül egyes munkaterületeken, kifejezetten KPI-hoz tartozó HÖJF vagy NÖJF felajánlások is lehetnek, ez szintén a folyamatos jelleggel megtekinthető a vállalat irányítási rendszerben, azon belül a saját profilban. Ezen teljesítmény kiértékelése a ciklus végétől számított 3 napon belül az illetékes felső vezető feladata és kötelessége, melyről jelentést kell küldenie a berszamfejtes@matusz-vad.hu-ra és a kontrolling@matusz-vad.hu-ra.

Kifizetés feltételei:

  • Amennyiben a dolgozó távolléte meghaladja a 4 napot, ide nem értve a rendes éves szabadság kivételét, részére nem jár a HÖJF vagy a NÖJF jutalék.
  • Ha a mindenkori kormány korlátozza a partnereink működését, ami árbevétel kiesést okoz a szervezetnek, akkor a korlátozás napjától a korlátozás megszűntéig a NÖJF vagy HÖJF jutalék felajánlás automatikusan érvényét veszti.
  • Abban az esetben, ha a dolgozó tudásbázisban előírt vizsgái nem naprakészek a hónap utolsó napján, a neki járó NÖJF vagy HÖJF 50%-ra lesz csak jogosult az adott hónapban.
  • A dolgozó részére nem jár az adott ciklusban a HÖJF és a NÖJF kifizetés, ha a dolgozó írásbeli figyelmeztetésben részesül, vagy felmondás alatt áll.
  • Az osztály felső vezetője indokolt esetben kérheti írásban a vezérigazgatótól a dolgozó felmentését a NÖJF-HÖJF ezen szabályzatban körülírt kifizetési korlátozás alól, amit azonban írásban indokolnia kell.

Mi az a Lojalitás bér:

A lojalitási bér munkaszerződésben rögzített, havi fix bérelem. Lojalitás bér a vezetők, illetve a vállalat szempontjából kulcspozícióban lévő kollégák részére kerül kifizetésre. Ez felel meg a versenytilalmi terminológiának.
A Munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt, valamint a munkaviszony megszűnését követően egy évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ilyen magatartásnak minősül a Munkáltató konkurenciáinál (a vendéglátóipari szektornak élelmiszert forgalmazó vállalatnál) történő munkavégzés. Ezen kötelezettség vállalásának fejében Munkáltató a Munkavállaló részére lojalitás bért fizet. A konkurenciatilalmi kötelezettség megszegése esetén, a Munkavállaló köteles visszafizetni, a felszólítást követő 8 napon belül, a lojalitási bér címén felvett teljes összeget.

Mi az a Negyedéves lojalitás bónusz jutalék:

Amennyiben a Matusz-Vad Zrt. nyeresége meghaladja a 2019. évi azonos időszakot, a 2022-as év első félévére lojalitás bónusz jár a Matusz-Vad Zrt dolgozói részére.
Amennyiben a Matusz-Vad Zrt. adott időszakra viszonyított nyeresége meghaladja a 2019-es azonos időszak nyereségét és a negyedéves lojalitás bónusz jutalék kifizetésre kerül, úgy a szétosztott összeg a teljes nyereség 10%-a viszont, viszont, hogy az egyes munkatársak milyen mértékben részesülnek ebből, az a havi vezetői értékelésükön fog múlni.

Kifizetés feltételei:

Amennyiben a negyedéves lojalitás bónusz jutalék a nyereség függvényében kifizetésre kerül, úgy nem jár azon munkatársak részére, akik:

  • Elhagyták időközben a szervezetet vagy felmondás alatt állnak.
  • Az adott időszakban a távolmaradásuk meghaladja a 30 napot ide nem értve az éves rendes szabadság kivételét.
  • Írásos, elektronikus fegyelmi figyelmeztetést kaptak az adott időszakban.
  • Beugrós státuszúak, takarítók vagy olyan kollégák, akik nem kapnak havi értékelést.

Mi az a Lojalitás bónusz pontrendszer:

Ahhoz képest, hogy az adott munkatárs milyen havi teljesítményértékelést kap, ezzel együtt kap majd egy lojalitás bónusz pontot.
Az adott félév végén a lojalitás bónusz pontokat összeadjuk és a Matusz-Vad Zrt. adott időszakának nyeresége függvényében a nyereség 10%-át elosztjuk annyi felé amennyi a munkatársak lojalitás bónusz pontjainak számtani összege. Az így kapott forintosított pont értéket egyesével visszaszorozzuk személyenként, a havonta összegyűjtött pontokból számítva. Ez lesz a bruttó negyedéves lojalitás bónusz jutalékod. Így azok a munkavállalók, akik kiemelkedően teljesítenek, akár többszörösét is kaphatják lojalitás bónuszként, mint azok akik gyengén vagy közepesen teljesítenek.

Lojalitás bónusz pont táblázat a Tudásbázis releváns 1183§-as pontja szerinti besorolás alapján: A próbaidős munkatársat csak addig kell fejlesztendő kategóriába sorolni, ameddig nem termelékeny tagja a szervezetnek, amint ügyesen és hatékonyan dolgozik, lehet feljebb léptetni. Az eltöltött évek megbecsüléseként, három évenként + 3 lojalitás bónusz pont jár a dolgozónak az adott hat hónapos időszakra.
Legalább 3 hónapon keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársaknak automatikusan jár a vezetői VIP Delux beteg biztosítás.

A kezdési dátum meghatározásában kivel és hogyan kell egyeztetnem?

A kezdési dátumot minden esetben a HR generalista kollégával kell egyeztetni. A kezdési dátumot úgy kell meghatározni, hogy a munkaügyi dokumentumok aláírása és a belépés hétfői napja között minimum 1 naptári hét teljen el.

Mikor tudok belépni, kezdeni új Munkavállalóként?

A Matusz-Vad Zrt.-be minden új kollégát hétfői napon léptetünk be, ha minden adatát időben elküldte, belépése napja előtt 1 héttel aláírta az összes munkaügyi dokumentumát. Továbbá érvényes egészségügyi vizsgálattal és könyvvel rendelkezik.

Hogyan intézzem az egészségügyi (munkaalkalmassági) vizsgálatot?

Amennyiben van érvényes egészségügyi vizsgálatot bizonyító könyve, úgy kérem jelezze a HR generalista kollégának, továbbá mutassa be részére. Amennyiben nincsen érvényes, úgy a szerződéskötés időpontjában megkapja a beutalót a Matusz-Vad Zrt-vel szerződésben álló egészségügyi szolgáltatókhoz, ahol el kell végeztetni a munkaalkalmassági vizsgálatot. A vizsgálat költségét a Matusz-Vad Zrt. állja.

Milyen adatok szükségesek a beléptetésemhez?

A munkaügyi dokumentumok elkészítéséhez azt alábbi adatok szükségesek: név, születési név, születési hely és idő, lakcím (állandó és ideiglenes), anyja neve, TAJ szám, adószám, személyi igazolvány szám, bankszámlaszám, fénykép (névjegy fotóhoz) , privát email cím és privát telefonszám. Az összes adatot kérjük emailen elküldeni az Önnel kapcsolatban álló HR generalista kollégának.

Mi az a Tudásbázis, működési szabályzat?

A Tudásbázis a Matusz-Vad Zrt. által alkalmazott működési szabályzat, melyben a vállalati folyamatok, munkaköri feladatok és a kötelezettségek pontos leírása található. A munkavállaló munkaköréhez tartozó Tudásbázis pontokból belépés előtt vizsgát tesz (online platformon), majd évente egyszer megismétli azokat. A Tudásbázisban találhatóak meg a mindenki számára kötelező munka-, baleset-, tűz- és HACCP oktatási anyagok is, melyből minden munkavállaló köteles minden évben ismételt vizsgát tenni. A Tudásbázis mindig rendelkezésre áll, így a kollégák kérdés, elakadás esetén bármikor, azonnali információhoz juthatnak.