Ostaňte s nami v kontakte aj po zavedení GDPR!

Onedlho vstúpi do platnosti nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Určite ste už o ňom počuli, no dovoľte nám stručne zhrnúť, aký to bude mať vplyv na vás ako zákazníka Gastro-Genius s.r.o.


Prehľadná ochrana údajov


U nás v Gastro-Genius s.r.o. pracujeme na tom, aby sme každodenne ponúkali našim zákazníkom viac. Spracúvanie osobných údajov zadaných našimi zákazníkmi je dôležitou súčasťou našej práce. Ochranu súkromnej sféry berieme naozaj vážne a vaše osobné údaje a súkromnú sféru sa zaväzujeme držať v úcte, preto sa snažíme, aby v centre všetkého, čo robíme, bol zákazník. Radi by sme vás ubezpečili, že u nás sú vaše osobné údaje v bezpečí. Našim cieľom je, aby sme boli pre našich zákazníkov prehľadní, aby si boli vedomí, ako používame ich údaje a na aké účely, aby sme im poskytli ešte lepší zákaznícky zážitok šitý na mieru. Preto vás onedlho skontaktujeme, aby sme vás informovali o nových pravidlách ochrany údajov a používania cookies, a o zmenách, ktoré nastali vo Všeobecných zmluvných podmienkach (VZP), upravujúcich najdôležitejšie služby ponúkané našim zákazníkom. Vďaka tomuto môžete s vami ostať v kontakte aj po 25. máji 2018.


1. Čoho sa budú týkať právne zmeny?


Nové Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (v nasledovných: GDPR) vstúpi do platnosti 25. mája 2018. Zaviedli ho preto, aby ste mohli lepšie kontrolovať, ako firmy zbierajú a používajú vaše osobné údaje. Ide o nariadenie Únie, preto sa vzťahuje na organizácie pôsobiace v rámci EÚ (tým pádom aj na Gastro-Genius s.r.o.), ďalej na tie firmy pôsobiace na celom svete, ktoré spracúvajú údaje občanov EÚ. Dôležitou súčasťou tejto zmeny a výsledkom zároveň je aj prehľadnosť, keďže musíte vedieť, ako sa vaše osobné údaje používajú, napríklad v prípadoch, ak by ste chceli využiť naše služby, ako je webshop Gastro-Genius s.r.o. alebo elektronická marketingová komunikácia (teda odoberanie newsletteru Gastro-Genius s.r.o.). GDPR zabezpečuje nové práva pre zainteresované osoby, ako napríklad právo na prenos údajov a právo na vymazanie. Prenos údajov je nové právo, ktoré umožňuje komukoľvek v rámci EÚ, aby svoje údaje preniesol z jednej organizácie do druhej. Táto zmena poskytovateľa služieb pre zákazníka je úplne bezplatná. Aj my v Gastro-Genius s.r.o. budeme údaje používať v štruktúrovanej, všeobecne rozšírenej a elektronicky čitateľnej podobe, takisto ich budeme elektronické posúvať a odovzdávať. Právo na vymazanie pre zainteresovaných zabezpečí, že v určitých prípadoch budú môcť žiadať vymazanie svojich údajov, ich skartovanie. Toto právo však nie je definitívne, a môže byť využité len za niektorých okolností, napríklad, keď osobné údaje už nie sú viac potrebné na pôvodný účel, na ktorý boli zozbierané alebo spracúvané, alebo ak bolo spracúvanie údajov založené na súhlase jednotlivca, ktorý však bol neskôr vzatý späť a na ich spracúvanie už nie je iný právny podklad. Vaše práva, ktoré sú založené na už existujúcich právnych predpisoch o ochrane údajov, ako napríklad právo na prístup k údajom, právo na spracúvanie údajov alebo práve na opravu, právo na obmedzenie spracúvania údajov alebo právo na nesúhlas so spracovaním údajov ostanú aj naďalej v platnosti, môžete ich využiť aj po 25. máji 2018.


2. Ako zabezpečí Gastro-Genius s.r.o. vlastnú prehľadnosť?


Doteraz sme na ochranu našich zákazníkov používali rôzne pravidlá ochrany údajov a používania cookies. V určitých prípadoch boli pravidlá ochrany údajov a používania cookies zahrnuté aj vo Všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré určujú pravidlá poskytovania služieb (napr. online nákup, newsletter). Aby sme ich pre vás zjednodušili a uľahčili, vytvorili sme nový dokument obsahujúci pravidlá ochrany údajov a používania cookies, z ktorého sa môžete dozvedieť, ako zabezpečujeme ochranu údajov a ako spracúvame vaše osobné údaje, keď ste s nami v kontakte alebo využijete hociktorú z našich služieb. V týchto jednotných pravidlách ochrany údajov a používania cookies nájdete všetky potrebné a užitočné informácie týkajúce sa ochrany údajov a súkromnej sféry, nezávisle od toho, či využívate výhody webshopu Gastro-Genius s.r.o., nakupujete produkty online, odoberáte newsletter Gastro-Genius s.r.o. alebo len jednoducho zvyknete u nás nakupovať. Tieto pravidlá obsahujú jednoduché informácie, ako môžete využiť svoje práva. Chceli by sme zabezpečiť predovšetkým to, aby bolo pre vás jednoznačné, akým spôsobom zbierame a používame vaše osobné údaje, aby sme vám počas nákupu u Gastro-Genius s.r.o. ponúkli čo najlepší a najosobnejší zážitok. Okrem toho sme znovu sformulovali pravidlá ochrany údajov a používania cookies, aby bolo pre vás jednoznačné: • ako kombinujeme vaše osobné údaje, ktoré o vás zbierame počas vášho nákupu v našom online obchode, aby sme vám mohli poskytnúť služby a udržiavať marketingovú komunikáciu, vrátane online reklám, o ktorých si myslíme, že by vás mohli najviac zaujímať. A ako zdieľame vaše údaje s inými firmami v rámci skupiny Gastro-Genius s.r.o.


3. Čo musíte vedieť o online nákupe?


Podmienky online nákupu sme prispôsobili novým požiadavkám GDPR, nakoľko to bolo potrebné. Ako sme už spomínali, tieto zmeny sú vysvetlené v nových pravidlách ochrany údajov a používania cooies. Nové pravidlá ochrany údajov a používania cookies, takisto ako upravené VŠP online nákupu, sú platné od 1. mája 2018. Boli by sme radi, ak by ste mali dostatok času na to, aby ste sa s novými pravidlami oboznámili ešte skôr, ako vstúpia do platnosti.


4. Aké zmeny nastanú v marketingovej komunikácii Gastro-Genius s.r.o. (e-mail a sms)?


Ak ste doteraz prejavili záujem prostredníctvom o marketingovú komunikáciu prostredníctvom elektronických zariadení (napríklad e-mail alebo sms), budete ich dostávať aj naďalej, okrem prípadov, keď sa ich rozhodnete zrušiť. Vaše rozhodnutia plne rešpektujeme, takže svoj názor môžete hocikedy zmeniť, ak si neskôr nebudete želať od nás dostávať marketingovú komunikáciu. V správe, ktorú od nás zanedlho dostanete, nájdete špeciálny link umožňujúci ukončenie odoberania newsletteru, ktorý môžete využiť v prípade, ak sa rozhodnete viac neodoberať elektronický newsletter. Ak sa rozhodnete ostať s nami v kontakte aj po 25. máji 2018, nezabudnite, že odoberanie newsletteru môžete hocikedy ukončiť: jednoducho kliknite na link, ktorý sa nachádza v správe.