Tisztelt Látogató!

A Matusz-Vad Zrt. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. év XXV. törvény hatály alá tartozó belső visszaélés-bejelentési felületet üzemeltet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentést írásban és szóban is meg lehet tenni, továbbá személyesen vagy online a következő platformokon:

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, telefonszámát, e-mail címét és a lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét, telefonszámát, e-mail címét kell megadni.

A névtelenül érkező, illetve a bejelentésre nem jogosult által tett bejelentések kivizsgálása a foglalkoztató részéről nem kötelező.

A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztják meg.

A bejelentő személlyel szemben bárminemű szankció felmerülése a foglalkoztató részéről tilos, a bejelentő személyének személyes adatait bizalmasan kezeljük, az adatvédelmi előírások betartásával.

Köszönjük, hogy segít abban, hogy tevékenységünk a legmagasabb etikai és jogi normáknak megfelelően történjen!