Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

vyhlásenie o ochrane osobných údajov Stiahnuť

*Je v našej právomoci zmeniť podmienky, preto by sme Vás radi poprosili, aby ste sa sem pravidelne pozreli, a boli tak informovaní o prípadných zmenách v podmienkach.